Visie

Nederlands rundvlees verdient veel meer erkenning!

In Nederland houden veehouders zich aan tal van extra eisen die meestal verder gaan dan de Europese standaard. Dit zijn wettelijk opgelegde eisen, maar ook extra eisen die vanuit de markt worden gesteld aan het houden van vee, het slachten van dieren en de controles op de verwerking, hygiëne en tracering van vlees.

Hierdoor heeft Nederlands rundvlees een streepje voor als het gaat om duurzaamheid, dierenwelzijn, diergezondheid, tracering en voedselveiligheid.

Weinig consumenten zijn zich hiervan bewust en laten dit dus ook niet meewegen bij de aankoop van hun vlees. Wij denken dat zij deze bewuste keuze wel zouden maken als zij beter geïnformeerd zouden zijn.

slider 01

Daarom dragen wij graag een steentje bij aan het vergroten van het bewustzijn over de meerwaarde van Nederlands vlees door middel van het verstrekken van informatie. Bijvoorbeeld via een duidelijke herkenbaarheid van rundvlees dat afkomstig is van Nederlandse veehouders.

Daarnaast zetten wij ons actief in voor het vergroten van de kennis over Nederlands rundvlees. Dit doen we door middel van het initiëren van onderzoek en het laten vastleggen van meetbare feiten en cijfers gebaseerd op de dagelijkse vleesveepraktijk.