KDR

Keten Duurzaam Rundvlees

In 2012 heeft Heijdra Vleesvee het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees.

Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, de slachterij, de grossier, de slager en overige afnemers van rundvlees.

De afnemers van dit rundvlees fungeren als ambassadeurs van de vleesveehouders in de keten. Zij vertellen het kloppende en geborgde verhaal aan de consument. 

KDR toonbank

Door middel van deze samenwerking kan de consument ervan op aan dat het verhaal achter het KDR-gecertificeerde rundvlees klopt. Een onafhankelijke controle instantie ziet hierop toe.

https://www.facebook.com/ketenduurzaamrundvlees/videos/1309519909098725