Veehouderij

Veehouderij

Op een mooie nieuwbouwlocatie aan de Stuivenbergweg in IJsselstein staat onze vleesveehouderij.

Onze koeien verblijven in een zogenaamde hellingstal, op stro. Wij hebben ruim 60 hectare grond in gebruik.

De stromest uit de stal wordt opgeslagen buiten de stal en na compostering verspreid over het land als groeistof voor de teelt van gras en maïs ten behoeve van ons eigen vee.

Verder beschikken we over een machineberging en een werkplaats voor het onderhoud van de machines waarmee we het land bewerken, zaaien en oogsten. Dit doen we samen met onze zoons.

 

Bij de nieuwbouw in 2012 hebben we rekening gehouden met de welzijnsbehoeften van de runderen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat onze koeien kunnen genieten van:

  • Droge ligbedden door de helling van het liggedeelte van 5%
  • Droge hoeven in de loopgang door een automatische mestschuif in combinatie met een vloer zonder roosters
  • Weinig ammoniakemissie door een dichte stalvloer in combinatie met de automatische mestschuif
  • Veel frisse lucht en natuurlijke luchtcirculatie door de hoogte van de stal en de verhoogde middennok
  • Optimale ventilatie door de combinatie van een klimaatcomputer en automatische zijgevel-zeilen
  • Veel natuurlijk daglicht door open zijgevels, space boarding in de nok en veel lichtplaten in het dak
  • Koe borstels in alle hokken ter voorkoming van jeuk en schurft

 

Dit alles ondersteunt de natuurlijke weerstand van de dieren tijdens de stalperiode. Behandeling met diergeneesmiddelen wordt daardoor tot een minimum beperkt. Een vaste dierenarts beoordeelt in geval van ziekte welke behandeling noodzakelijk is. Jaarlijks wordt samen met de dierenarts geëvalueerd of aanpassingen in de bedrijfsvoering tot verdere verbetering kunnen leiden.

Wij houden ons bewust en actief bezig met de verduurzaming van ons eigen bedrijf en stimuleren en adviseren ook collega-veehouders op gebied van duurzame veehouderij. Door het delen van het transparante en kloppende verhaal geven wij consumenten alle informatie die zij nodig hebben om de keuze te maken voor het voedsel dat bij hem of haar past. 

Ons bedrijf is altijd open voor bezoekers. Dus kom gerust eens langs!