KDR

Keten Duurzaam Rundvlees

Wij zijn een van de initiatiefnemers van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees omdat dit past bij onze overtuiging dat je alleen door middel van brede samenwerking kunt zorgen voor een goede promotie van Nederlands rundvlees. De slagers en horeca ondernemers zijn onze ambassadeurs richting de consument. Wij zorgen ervoor dat zij het kloppende verhaal kennen achter hun kwaliteitsstukje rundvlees. 

KDR toonbank

Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, de slachterij, de grossier, de slager en overige afnemers van rundvlees. Door middel van deze samenwerking kan de consument ervan op aan dat het verhaal achter het KDR-gecertificeerde rundvlees klopt. Een onafhankelijke controle instantie ziet hierop toe.

De deelnemers aan Keten Duurzaam Rundvlees zetten zich in voor verdere verduurzaming van de keten.

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitgangspunten:

  • Dierenwelzijn
  • Duurzaamheid
  • Hoge kwaliteit
  • Gehouden in Nederland

Meer informatie over KDR is te vinden op de website: www.KetenDuurzaamRundvlees.nl